CarWay

Warunki - regulamin

Podstawowe wymagania jakie należy spełnić aby wynająć samochód:

DOKUMENTY
- prawo jazdy (ważne przynajmniej od 1 roku), dowód osobisty lub paszport. W przypadku firm dodatkowo zaświadczenie z UM lub odpis z KRS, Regon i NIP w zależności od profilu prowadzonej działalności. W przypadku podstawiania samochodu do klienta (dom, firma, hotel, lotnisko itp.), należy przygotować ksera wyszczególnionych dokumentów, wszystkich kierowców.

WIEK - minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat.

KAUCJA – podczas zawierania umowy najmu należy wpłacić kaucję gotówką lub przelewem bankowym.
W przypadku wpłaty kaucji poprzez przelew bankowy należy dokonać jej co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu i uzyskać potwierdzenie wpływu środków od pracownika naszej firmy.

ZAPŁATA ZA NAJEM – płatności dokonuje się z góry co każdy miesiąc wynajmu gotówką w złotych, EUR, USD, CAD, AUD, CHF, GBP, kartą płatniczą typu Visa Electron, Maestro lub Mastercard Electronic lub kartą kredytową typu Visa, Mastercard, JCB, Diners lub American Express, przelewem bankowym (środki muszą być zaksięgowane w momencie odbioru samochodu). W przypadku firm, istnieje możliwość otrzymania terminów zapłaty.

Ważne informacje dla wynajmującego samochód:

W podstawową stawkę najmu wliczone jest ubezpieczenie OC i AC, przewidziany eksploatacją serwis samochodu i sezonowa zmiana opon. W przypadku kolizji, usterki lub utraty samochodu klientowi przysługuje pojazd zastępczy (w granicach Polski lub zagranicą z wykupionym pakietem „zagranica MAX”).

Okres najmu wynosi miesiąc (30 dób, liczone od chwili wydania samochodu) lub jej wielokrotność. Przedłużenie najmu o więcej niż godzinę powoduje naliczenie 1/30 stawki miesięcznej za każdą dobę przedłużenia (w stawkach promocyjnych naliczana jest od razu pełna stawka miesięczna).
Za skrócenie najmu pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 25% różnicy między zadeklarowanym a faktycznym okresem najmu.


Klient otrzymuje i zobowiązany jest zwrócić samochód czysty i zatankowany. Za zwrot brudnego samochodu pobierana jest opłata od 30 do 90 zł z VAT, a w przypadku znacznego zabrudzenia wnętrza lub tapicerki od 150 zł z VAT.
Za zwrot niezatankowanego samochodu, pobierana jest opłata równa dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu
i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa.

W przypadku uszkodzenia, odpowiedzialność finansowa klienta sprowadza się do tzw. "udziału własnego w szkodzie" – bez wykupionego pakietu BEZPIECZEŃSTWO, w wysokości do 2.000 zł VAT ZW (za drobną szkodę, może zostać pobrana mniejsza kwota, według oceny Pracownika AKM). Za szkodę spowodowaną z winy innego ubezpieczonego sprawcy, istnieje możliwość odstąpienia od pobierania udziału własnego po odzyskaniu pełnego odszkodowania. Istnieje możliwość wykupienia pakietu Bezpieczeństwo (częściowe zniesienie udziału własnego w szkodzie- nie dotyczy szkody całkowitej i kradzieżowej)- kwota negocjowana indywidualnie.

W samochodach AKM obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków i napojów oraz przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika.

Wyjazd za granicę jest możliwy tylko na podstawie zezwolenia AKM. Bez dodatkowego, specjalnego upoważnienia, obowiązuje zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja ( + obwód Kalingradzki), Białoruś, Ukraina, Albania, Mołdawia.