CarWay

Warunki wynajmu średnioterminowego

Oto lista warunków, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z usług auto wypożyczalni CarWay:

 1. Dokumenty

  Chcąc skorzystać ze średnioterminowego wynajmu aut w CarWay, należy być w posiadaniu dokumentów takich jak:

  • prawo jazdy (ważne co najmniej od roku),
  • dowód osobisty lub paszport,
  • firmy zobowiązane są okazać zaświadczenie z UM lub odpis z KRS i NIP w zależności od profilu działalności.

  W momencie, kiedy auto ma zostać podstawione klientowi pod dom, firmę lub hotel, wymienione dokumenty należy przygotować w formie ksero.

 2. Wiek

  Minimalny wiek kierowcy to 21 lat.

 3. Kaucja

  Chcąc zawrzeć umowę najmu, klient powinien wpłacić kaucję gotówką lub przelewem. Chcąc wpłacić należność przelewem bankowym, należy dokonać go co najmniej 24 godziny przed odbiorem samochodu, tak, by środki zdążyły zostać zaksięgowane.

 4. Zapłata za usługę

  Płatność powinna zostać dokonana z góry co każdy miesiąc najmu. Akceptowane formy płatności to zapłata gotówką w PLN, EUR, USD, AUD, CHF i GBP lub wpłata środków kartą płatniczą Visa Elevtron, Maestro, Mastercard Electronic oraz kartą kredytową Visa, Mastercard, JCB, Diners, American Express.

Informacje dla klientów CarWay:

Regulamin umowy najmu pojazdu

 • W podstawową składkę najmu wliczane jest ubezpieczenie OC i AC, serwis samochodu oraz sezonowa zmiana opon.
 • Jeżeli dojdzie do kolizji, usterki bądź utraty samochodu, klient otrzyma auto zastępcze. Usługa ta działa w granicach Polski oraz za granicą w ramach dodatkowego pakietu Zagranica MAX.
 • Okres trwania umowy wynosi miesiąc, a dokładnie 30 od momentu wydania samochodu lub kilka miesięcy. Przedłużenie jej o więcej niż godzinę skutkuje naliczaniem 1/30 stawki miesięcznej za każdą kolejną dobę. UWAGA! Jeżeli w trakcie trwania umowy korzystali Państwo z niższej stawki rabatowej, naliczona zostanie od razu pełna stawka miesięczna.
 • Za przedterminowe rozwiązanie umowy pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 25% różnicy między zadeklarowanym a faktycznym okresem jej trwania.
 • Samochód wydawany wynajmującemu jest czysty i zatankowany, a do obowiązków klienta należy oddanie go w takim samym stanie. Za zwrot brudnego samochodu pobrana zostanie opłata od 30 do 90 zł z VAT, zaś niezatankowanego – opłata równa dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu średnią ceną paliwa. Za znacznie zabrudzenia wnętrza lub tapicerki opłata będę wynosiła od 150 zł VAT w górę w zależności od stopnia szkód.
 • Jeżeli auto zostanie uszkodzone, odpowiedzialność finansowa klienta sprowadza się do tzw. "udziału własnego w szkodzie", który może wynosić do 2 tysięcy złotych VAT. Szkoda spowodowana przez innego, ubezpieczonego kierowcę może zostać opłacona z odszkodowania, wówczas klient będzie mógł odstąpić od pobierania udziału własnego. Pakiet Bezpieczeństwo pozwala uniknąć udziału własnego w szkodzie (nie dotyczy to szkód całkowitych ani kradzieżowych). Jego cenę ustalamy z klientami indywidualnie.
 • Auto wypożyczalnia CarWay zabrania palenia papierosów, konsumowania posiłków oraz przewożenia zwierząt bez transporterów w wydawanych samochodach.
 • Klient może wyruszyć za granicę wyłącznie za zezwoleniem CarWay. Bez dodatkowego upoważnienia zakazany jest wjazd samochodem do krajów takich jak Rosja (wraz z obwodem Kalingradzkim), Białoruś, Ukraina, Albania oraz Mołdawia, które nie należą do Unii Europejskiej.